Kasko Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Kasko Rehberi, Kasko Bilgileri

Kasko Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kasko Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

» Fiyatın öncelikli tercih olarak dikkate alınmaması gerekir.Hasarı en çabuk ve eksiksiz ödeyen firmaların tercih edilmesi gerekir.
» Poliçede belirtilen araç değeri, aracınız yeni ise anahtar teslim fiyatı, kullanılmış ise piyasa fiyatı ile aynı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir
» Ferdi Kaza Sigortası ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasından verilen teminatlara ve ödenecek prime dikkat edilmesi gerekiyor.Piyasada primi düşük göstermek amacıyla bu teminatlar düşük tutuluyor.
» Poliçedeki genel ve özel şartların iyi okunması gerekiyor.Grev, lokavt, deprem, sel gibi teminatların bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.
» Teminatlar dışında dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise primlerin ödeme tarihleri. Çünkü poliçede yazılı tarihlerden itibaren 15 gün içinde prim taksisi ödenmediği takdirde, sigorta teminatı durduruluyor.Bu tarihten sonra meydana gelecek hasarlar ise ödenmiyor.
» Prim taksitleri acentelere veya şirketlere elden yatırıldığında karşılığında mutlaka makbuz alınması gerekiyor.
» Poliçenin enflasyona karşı endeksli olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor.
» Hazine müsteşarlığı tarafından her üç ayda bir belirlenen ve şirketlere bildirilen araç kasko değeri esas alınarak, kasko poliçesinin düzenletilmesi gerekiyor.

Kasko poliçeleri hakkında bilmeniz gerekenler

1. Kasko sigortasında bulunan ana teminatlar
Bütün sigorta şirketlerinin sundukları kasko sigortası teminatları değişmekle birlikte hepsinde ortak olan minimum teminatlar şunlardır:

Çarpma-çarpılma teminatı: Aracın durduğu veya hareket ettiği durumlarda aracın zarar görmesi sonucu ortaya çıkabilecek maddi zararları karşılar.

Yangın teminatı: Bir kaza sonucunda meydana gelen yangın ve infilakın neden olduğu zararları karşılar.

Hırsızlık teminatı: Aracın veya üzerindeki aksesuarların çalınması sonucunda meydana gelebilecek zararları karşılar.

2. Kasko sigortasında bulunan ek teminatlar

Enflasyon teminatı: Meydana gelebilecek araç değer artışlarına karşı enflasyondan korunma güvencesi sağlar.

Ferdi kaza teminatı: Çok küçük bir prim karşılığında vefat ve sakatlığa karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alabilirsiniz. Bir kaza sonucunda araçta bulunan yolcuların, vefat etmeleri halinde kanuni varislerine, sakat kalmaları halinde kendilerine tazminat ödenir. Sitemizde ferdi kaza teminat bedelini 1 milyar ile 10 milyar arasında belirleyebilirsiniz.

Ferdi kaza deprem teminatı: Deprem sonucu meydana gelebilecek hallerde araçta bulunan yolcuların vefat etmeleri durumunda kanuni varislerine, sakat kalmaları durumunda kendilerine tazminat ödenir.

Hukuksal yardım teminatı: Bu teminat ile bir kazaya karışmanız halinde araca bağlı veya sürücüden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklardan doğan hukuki giderleriniz karşılanır. Sigortanız, sizin adınıza bütün işlemlerin masraflarını ve sürücünün geçici olarak serbest bırakılabilmesi için kefalet ücretini borç olarak öder.

Eskime payı düşmeme teminatı: Hasarınızı eksik almamanız açısından bu teminat çok önemlidir. Bu teminat, aracınızın hasar sebebiyle tamir edilmesi sırasında değiştirilen eskimiş parçalarının yerine yenilerinin takılmasını ve bunun için ek prim ödememenizi sağlar. Aksi halde aracınızın yaşına orantılı bir şekilde hasarınızdan kesinti yapılır.

Kullanım kaybı teminatı: Aracınızı bir hasar sonucunda kullanamadığınız hallerde, şehir içi taksi ve kiralık araç gibi ulaşım giderleriniz bu teminat kapsamında karşılanır.

Yardım hizmet paketi teminatı: Elektrik arızası, mekanik bir arıza, yangın, hırsızlık veya kaza sonucunda sigortalı aracın hareketsiz kalması, araç ve içerisindeki tüm yolcuların kaza sonucu gerekli yardım hizmetlerini alabilmeleri bu teminat ile kapsama altına alınır.

Hasar ikame zeyili yapılmama teminatı: Bu teminat hasar olduğunda ek prim ödememenizi sağlar. Aracınızın bir zarara uğraması sonucunda size ödenen hasar kadar sigorta bedelinden düşülür ve eksik bedeli ile sigortanız devam eder. Örneğin, 10 milyar lira üzerinden sigortalı aracınızın 3 milyar lira hasarı olduğunda, poliçeniz 7 milyar lira üzerinden devam etmektedir. Poliçenizin aracınızın eski değeri üzerinden devam edebilmesi için hasar ikame zeylinin yapılması gerekmektedir. Bu teminatı almanız halinde zeyil yaptırmanız gerekmez.

Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı: Deprem ve yanardağ püskürmesi sonucunda aracınızda oluşabilecek hasarlar bu teminat ile kapsam altına alınır. Bu teminatı almanız, Türkiye topraklarının deprem kuşakları içerisinde olmasından dolayı son derece önemlidir!

Sel/su baskını teminatı: Sel ve su baskınları sonucunda aracınızın uğrayacağı zararları bu teminat ile güvence altına alabilirsiniz. Altyapı sorunları yüzünden sürekli cadde ve evleri su basan ülkemizde bu teminatın alınması son derece önemlidir.

Grev, lokavt, kötü niyetli halk hareketleri ve terör teminatı: Herhangi bir sebepten dolayı öfkelenmiş bir kalabalığın aracınıza vereceği zararlar bu teminat kapsamındadır. Terörün vermiş olduğu maddi zararların büyüklüğü dikkate alındığında bu teminatın alınması son derece önemlidir.

İhtiyari mali mesuliyet teminatı: Bir kaza durumunda bir başka araç ve kişilere zarar vermeniz halinde bu zararı ödemekle yükümlüsünüzdür. Eğer yeterli düzeyde bir ihtiyari mali mesuliyet teminat bedeli belirlemişseniz tüm bu zararları sizin yerinize sigorta şirketi karşı tarafa öder.
 

Kasko sigortası indirimleri

Hasarsızlık indirimi: Sigorta süresi içinde, hasarınız olsa dahi herhangi bir kasko hasar tazminat talebinde bulunmadıysanız, poliçeniz yenilenirken poliçenize yüzde 30 ile yüzde 60 arasında indirim uygulanabilmektedir. Sigorta şirketinizi değiştirseniz bile hasarsızlık indiriminiz devam eder. Hasar ihbarında bulunmadığınız her yıl indirim oranınız artar.

Muafiyet indirimi: Aracınızın sigorta bedeli değerinin yüzde 1'i veya yüzde 2'si kadar olan küçük hasarları kendiniz ödemeyi kabul etmeniz durumunda kazandığınız bir indirimdir. Muafiyet indirimiyle kasko priminizden yüzde 60'a varan oranlarda bir indirim sağlayabilirsiniz! Seçtiğiniz muafiyet oranları ile birlikte sigorta şirketlerinin uygulayacağı asgari muafiyet tutarlarını da dikkate almalısınız. Asgari muafiyet oranı ve muafiyet oranının uygulaması ile bir örnek verelim. Aracınızın sigorta bedeli 10 milyar lira olsun. Muafiyet oranını da yüzde 1 olarak belirleyin. Kasko sigorta poliçenizi aldığınız şirketin yüzde 1 için belirlediği asgari muafiyet oranı 75 milyon lira olsun. Hasar tutarı da 500 milyon lira olsun. Muafiyet tutarı, 10 milyar x % 1 = 100 milyon liradır. Yani her hasarın 100 milyon lira tutarındaki kısmı ödenmez. Sigorta şirketinin uyguladığı asgari muafiyet oranı olan 75 milyon lira muafiyet tutarından küçük olduğu için sizin seçmiş olduğunuz muafiyet oranı geçerlidir. Bu hasar sonucunda sigortalıya 500 milyon -100 milyon = 400 milyon lira ödenir. Ancak aynı araç ve aynı muafiyet oranı için farklı şirketten kasko poliçesi aldıysanız ve bu şirkette uygulanan asgari muafiyet oranı 150 milyon lira ise örneğimiz şu şekilde olur. 10 milyar x % 1= 100 milyon lira muafiyet tutarıdır. Ancak asgari muafiyet tutarı 150 milyon lira olduğu için hasarın 150 milyon lira tutarındaki kısmı ödenmez. Bu hasar sonucunda sigortalıya 500 milyon-150 milyon = 350 milyon lira ödenir.

Alarm indirimi: Alarmınız veya immobilizeriniz varsa bu indirimi işaretleyin. Aracınızda alarm veya immobilizer var ise poliçenize yüzde 5 oranında indirim uygulanabilmektedir. Ancak alarmınızın çalışır durumda olması şarttır.

Yaş indirimi: 25 yaşın üzerindeyseniz yaşınızdan dolayı bu indirimi hak ediyorsunuz. İndirime hak kazanmak için doğum yılınızı belirtmeniz yeterlidir. Doğum yılınıza göre poliçenize yüzde 10 indirim uygulanabilmektedir. Ancak bu indirimin sürücüye uygulandığını unutmayınız.

Ehliyet indirimi: Ehliyetiniz en az 5 yıllık ise poliçenize yüzde 15'e varan oranlarda indirim uygulanabilmektedir. Bu indirimin sürücüye uygulandığını unutmayınız.

Bayan sürücü indirimi: Eğer bayansanız ve aracınızı sadece siz kullanacaksanız bu indirimi alabilirsiniz. Sürücünün bayan olması halinde poliçenize yüzde 15'e varan oranlarda indirim uygulanabilmektedir. Ancak bu indirimin sürücüye uygulandığını unutmayınız. Hasar anında sürücü erkek ise hasar tutarından indirim oranı kadar kesinti yapılmaktadır.

Tek sürücü indirimi: Aracınızın sadece bir sürücü tarafından kullanılması halinde poliçenize yüzde 10'a varan oranlarda indirim uygulanabilmektedir. Bu indirimin geçerli olabilmesi için aracınızı sadece tek kişinin kullanması ve bu kişinin isminin poliçede belirtilmesi gerekmektedir. Ancak bu indirimin sürücüye uygulandığını unutmayınız. Hasar anında sürücü, poliçede belirtilen kişiden farklı ise hasar tutarından indirim oranı kadar kesinti yapılmaktadır.

SSK ve Emekli Sandığı indirimi: Aracınızın ruhsat sahibi eğer SSK ya da Emekli Sandığı'na bağlı işçi, memur veya emekli ise poliçenize yüzde 5 indirim uygulanabilmektedir. Bu indirim ancak ruhsat sahibinin bu şartlara uyması halinde geçerlidir, sürücü için geçerli değildir.

Renk indirimi: Aracınızın renginin beyaz, bej veya gümüş olması halinde poliçenize yüzde 5 oranında indirim uygulanabilmektedir.Araç Kasko Değeri AramaKasko